top of page
Znak_KPO_Pion_RGB.jpg.jpg
Znak_NextGenerationEU_Pion_RGB.jpg.jpg

Tytuł przedsięwzięcia:

Modernizacja i usprzętowienie Sceny Antygrawitacji
(UMOWA NR 1043/DES/KPO/2023)

Projekt realizowany w ramach programu: „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, Obszar 3 - Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,

Terminy realizacji: listopad 2023 - kwiecień 2024

Kwota dofinansowania: 169970,00 zł

Planowane działania: 

Planowane działanie będzie polegało na poszerzeniu oferty Fundacji Antygrawitacja poprzez rozpoczęcie realizacji spektakli teatralnych kierowanych do dzieci i młodzieży głównie poprzez modernizację i zwiększeniu możliwości technicznych sali teatralno-cyrkowej Scena Antygrawitacji.
Modernizacja sali, pozwoli na jej działanie, z jednej strony jako teatr dla dzieci i młodzieży proponujący szeroki repertuar i różnorodne formy artystycznego wyrazu,
a także jako pełnoprawna sala cyrkowa, prezentująca nurt Nowego Cyrku, czy miejsce spotkań, warsztatów, treningów, możliwości wszelakiej artystycznej ekspresji.
Pozwoli to na rozwinięcie działalności fundacji w stronę cyklicznych prezentacji teatralnych i cyrkowych, zwiększy jej przychody, jak również grono odbiorców, wytworzonych przez fundację dóbr kultury.
Zakupione i zamontowane zostaną nowoczesne aparaty oświetleniowe, wraz z osprzętem sterującym, efekty sceniczne (hazer), zestaw mikrofonów bezprzewodowych typu mikroport. Zamówiona na wymiar i zamontowana zostanie elektryczna trybuna składana teleskopowo (widownia). Stworzony zostanie etat dla osoby zajmującej się marketingiem i impresariatem, tak by unowocześnioną przestrzeń efektywnie wypełnić treścią i widzami.

bottom of page