top of page
Znak_KPO_Pion_RGB.jpg.jpg
Znak_NextGenerationEU_Pion_RGB.jpg.jpg

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa elektrycznej trybuny składanej teleskopowo

(UMOWA NR 1043/DES/KPO/2023)

Fundacja Antygrawitacja ogłasza z dniem 10.02.2024 zakończenie postępowania ofertowego na  realizację dostawy elektrycznej trybuny składanej teleskopowo.

Postępowanie realizowane było w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, Obszar 3 - Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, Tytuł przedsięwzięcia: Modernizacja i usprzętowienie Sceny Antygrawitacji, zwanego dalej „Projektem” (UMOWA NR 1043/DES/KPO/2023).

PROTOKÓW Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO [PDF]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa elektrycznej trybuny składanej teleskopowo

(UMOWA NR 1043/DES/KPO/2023)

Fundacja Antygrawitacja ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dostawy elektrycznej trybuny składanej teleskopowo.

Postępowanie realizowane jest w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, Obszar 3 - Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, Tytuł przedsięwzięcia: Modernizacja i usprzętowienie Sceny Antygrawitacji, zwanego dalej „Projektem” (UMOWA NR 1043/DES/KPO/2023).

Dokumentacja zapytania do pobrania: 

Zapytanie ofertowe [PDF]
Załącznik 1 Formularz oferty [PDF]

Załącznik 2 Wzór umowy [PDF]

Warunki składania oferty zawarte w treści zapytania ofertowego 

 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@antygrawitacja.org, do dnia 25.01.2024r., do godziny 10.00.

 
 
 
bottom of page