top of page

“Głęboka demokracja w edukacji młodych - klucz do Europy przyszłości”  to dwuletni projekt Stowarzyszenia Aktywne Kobiety i  Fundacji Antygrawitacja który trwa od 2021 do 2023 w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Fundacja Antygrawitacja w projekcie pełni rolę organizacji goszczącej młodych ludzi - wolontariuszy Korpusu Solidarności. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją koordynującą i wspierającą działania w projekcie. 

Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju. Największą siłą Europy nie jest potęga gospodarcza czy militarna, ale młodzież. W czasach zmian, zdolność do podejmowania niestandardowych decyzji, umiejętność spojrzenia na problem z nowego punktu widzenia, są szczególnie cenne.

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Fundacja Antygrawitacja wspierają rozwój kreatywności i twórczości młodych o mniejszych szansach, z Europy i krajów partnerskich. Projekt jest dla nich swoistą odskocznią, wybijającą do samodzielnego, dorosłego i zawodowego życia.. 

Proponowane działania przyczyniają  się do rozwijaniu potencjału młodych ludzi i  wzmacnianiu ich pozycji na europejskim rynku pracy.

Cel projektu

Celem projektu jest, aby Wolontariusze ESC, poprzez aktywne uczestnictwo w społecznościach i instytucjach pozarządowych, przyczynili się do otwarcia kulturowego i światopoglądowego naszych młodych cyrkowców,, rodziców i trenerów ale też całych społeczności lokalnych - na integrację z innymi mieszkańcami Europy i jej różnorodnością kulturową.

Wszystkie działania opierać się będą na pozaformalnych i alternatywnych metodach nauczania, które są jednym z najskuteczniejszych narzędzi edukacji młodych ludzi, gdyż angażują, wyzwalają kreatywność, pobudzają do działania i samodzielnego myślenia, pozwalają na praktyczne zastosowanie efektów uczenia się i aktywne wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń.

 

Zadania wolontariuszy

 • asystowanie podczas realizowanych przez Fundację warsztatów, zajęć i wydarzeń,

 • praca animacyjna i wychowawcza z dziećmi i młodzieżą,, 

 • współodpowiedzialność za przestrzeń i wyposażenie organizacji, 

 • wsparcie w zbieraniu i upowszechnianiu dokumentacji z działań organizacji w mediach

 • udział w przygotowaniu i koordynacji projektów międzynarodowych

 • realizacja własnych projektów w oparciu o osobiste pomysły i zainteresowania

 

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego

 • rozwój umiejętności interpersonalnych

 • poszarzanie kompetencji zawodowych i społecznych

 • realizacja własnych projektów, w zależności od swojego hobby, zainteresowań i pasji 

 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora, 

 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni

 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego

 • możliwość podróżowania po Polsce i Europie

WOLONTARIUSZE W SIECI

 • Facebook
 • Instagram
 • Blogger - Czarny Krąg
 • Bandcamp - Czarny Krąg
bottom of page