top of page
siły_pl_white.png
Int5a_Programmlogo_mit_EU-500x92.jpg

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Organizator:

Fundacjia Antygrawitacja

ul. Dunikowskiego 38b/20

70-123 Szczecin

facebook.com/fundacjaantygrawitacja

www.antygrawitacja.org

biuro@antygrawitacja.org

tel. +48503322780

Partner:

StuThe

StudentenTheater der Universität Greifswald e.V.

Poststelle Universität

17487 Greifswald

http://www.stuthe.de/

info@stuthe.de

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MELDEFORMULAR

Logo PNWM PION RGB (do internetu) (z dop
logo_kolor.png
stuthe.jpg

------ DEUTSCHE VERSION UNTEN ------

 

Celem projektu jest integracja środowisk nieprofesjonalnych grup cyrkowych, teatrów plenerowych, teatrów ognia i podobnych z obszaru Euroregionu Pomerania.

 

Spotkanie jest kontynuacją poprzedniej edycji, która odbyła się w styczniu 2020 roku. Zapraszamy zarówno uczestników pierwszego spotkania, jak i nowe, chętne osoby z organizacji, grupy nieformalnych i indywidualnych młodych artystów zainteresowanych wszelkimi formami artystycznych działań mieszczących się w ramach tzw. nowego cyrku, obejmującego: cyrk, teatr, taniec, akrobatykę, teatr ognia. Liczymy na udział osób z regionu, związanych ze środowiskami artystycznymi, działającymi w dziedzinach nowego cyrku, posiadającymi podstawowe ww. umiejętności. Warsztaty będą miały interaktywną formułę. Prowadzone przez profesjonalistów bloki zajęć uzupełnią umiejętności i doświadczenie uczestników. Chcemy, aby uczestnicy mieli wpływ na program warsztatów i współtworzyli ich treść.

 

Zgłaszając się na warsztaty, każdy z uczestników wybiera jeden z czterech głównych bloków warsztatowych: teatralny, muzyczny, akrobatyki powietrznej, taneczny. W tych grupach pracować będziemy przedpołudniami.

 

Popołudnia wypełni program otwartych warsztatów z pełną dowolnością wyborów. Będą to warsztaty z zakresu: tańca, teatru, pantomimy, żonglerki, szczudeł, slack line, monocykli, technik teatru ognia, akrobatyki powietrznej, muzyki kreatywnej – oraz otwarte grupy prowadzone przez trenerów głównych bloków warsztatowych – tak aby każdy pomimo wybrania głównego warsztatu mógł skorzystać też z innych propozycji.

 

Program uzupełniający: plaża i las, wyprawy rowerowe, wieczorne panele dyskusyjne, żaglówki, Open Stage.

 

Termin: 31.08 – 6.09.2020

Miejsce: "Frajda" Szkoła Aktywnego Wypoczynku / https://frajda.com.pl/

Wiek uczestników: 18 – 30 lat.

Ilość uczestników: 25-30 osób (pół na pół Polacy i Niemcy)

Uczestnicy muszą być z obszarów województwa zachodniopomorskiego.

 

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ

wersja PL https://cutt.ly/su4iprG

Termin zgłoszeń: 20.07.2020

 

GRUPY WARSZTATOWE DO WYBORU

 

WARSZTATY TEATRALNE

Podczas warsztatów pracować będziemy nad trzema elementami: głosem, ciałem i oddechem. Poszukamy połączeń oddech - głos, ciało – głos, oddech – ciało i odkryjemy jakie znaczenie ma w tym wszystkim przestrzeń. Każdy uczestnik stworzy swój własny kod scenicznego porozumiewania się z publicznością. W pracy grupowej skupimy się na zaufaniu do partnerów i uważności „tu i teraz”. Inspiracje czerpać będziemy z natury, która przemawia do każdego z nas indywidualnie i z którą wszyscy jesteśmy nierozerwalnie złączeni, choć na co dzień nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

 

Prowadzi: Krzysztof Gmiter - absolwent Instytutu Kultury Fizycznej, Pedagogiki Tańca na WSH Szczecinie orz Akademii Teatru Alternatywnego; od 25 lat związany ze sceną, występuje w spektaklach teatralnych, musicalach, choreografiach tanecznych oraz akcjach performatywnych; prowadzi warsztaty teatralne podczas festiwali i projektów artystycznych w Polsce i za granicą. Od 1999 roku związany z Teatr Tańca EGO VU; od 2001 roku jest liderem Teatr 6 i PÓŁ i animatorem kultury w Gryfinie; od 2005 roku tworzy również jako freelancer. Od 2012 roku jest prezesem Środowisko Inicjatyw Artystycznych "hybadu" i współzałożycielem Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej

 

WARSZTATY AKROBATYKI POWIETRZNEJ AERIAL SILK - CHUSTA WERTYKALNA

Połączenie tańca z akrobatyką, polegające na wykonywaniu ćwiczeń na materiale zawieszonym w powietrzu.Zajęcia wspomagają nie tylko budowanie siły mięśniowej, ale także zwiększają zakres ruchów poprzez rozciąganie. W trakcie zajęć podstawowych uczestnicy nauczą się, jak lepiej rozumieć swoje ciało oraz świadomie wykorzystywać odpowiednie partie mięśniowe potrzebne do wykonania danego ćwiczenia. Przygotowane zostaną również dodatkowe zajęcia, podczas których uczestnicy wezmą udział w tworzeniu choreografii w oparciu o elementy poznane na zajęciach podstawowych.

Natalia Mikita - trenerka w Cyrk Zodiak oraz Zodiak Aerial Dance Studio, Studentka I stopnia Wychowania Fizycznego na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, aktorka szczecińskiego Teatr Abanoia. Absolwentka Akademii Teatru Alternatywnego, kursu pedagogikii cyrku Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa. Cyrk i taniec w powietrzy to jej pasja, dzielenie się nią z innymi sprawia jej dużo satysfakcji.

 

WARSZTATY MUZYCZNE

- warsztaty gry na ukulele

- zespół instrumentalny (bas, gitara, perkusjonalia, śpiew)

- wypracowanie wspólnej koncepcji pokazu / koncertu uczestników zajęć

- nie ważny poziom zaawansowania!

 

Prowadzi: Bartłomiej Orłowski - absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie (specjalność: edukacja muzyczna). Gitarzysta szczecińskiej grupy CHORZY. Nauczyciel, założyciel szkoły Akukulele, propagator edukacji wolnościowej, ukista z zamiłowania. Współtwórca, kompozytor, wykonawca live-performance. Samozwańczy realizator dźwięku, muzyk sesyjny, producent wielu wydawnictw dźwiękowych. W wolnych chwilach – paralotniarz.

 

WARSZTATY TANECZNE

 

Wychodząc od tanecznej improwizacji, technik modern dance, pantomimy, gier Augusto Boal, baletu, physical dance, będziemy szukać tego co nas napędza. W każdy dzień zinterpretujemy inną energię. Będąc w pięknej okolicy rezerwatu przyrody i zalewu znajdziemy naszą energię Matki Ziemi. W dzień deszczowy poszukamy swojej wewnętrznej energii. Kolejnego dnia wymienimy energię między sobą, ludźmi. Pewne sceny umieścimy w energii internetu. Głównym nurtem będzie luz, puls, zabawa, poczucie tańca.

Prowadzi: Krzysztof Lubka – od lat pracujący z młodymi ludźmi choreograf, tancerz, animator kultury, miksujący performance, teatr tańca, szaleństwo, misję natury i lepszego świata. Założyciel Teatr Tańca Kiosk Ruchu

 

Dodatkowe warsztaty poprowadzą:

Łukasz Kowalski – Teatru Biuro Podróży z Poznania, aktor, reżyser, performer

Jakub Henke – aktor, dziennikarz, realizator eventów plenerowych

Kamil żongler Malecki – clown, performer, żongler, związany z wieloma środowiskami artystycznymi w polsce,

Karolina Sabat – aktorka Kana Teatr ze Szczecina

Sabina Drag – trenerka i artystka nowego cyrku, Zirkus Zack - Vuesch ggmbh Berlin

 

Ramowy plan warsztatów:

31.08 – przyjazd i zakwaterowanie (ok godziny 14:00), integracja

1-4.09 – przed południem zamknięte grupy warsztatowe, po południu otwarte bloki warsztatowe

5.09 - podsumowanie grup warsztatowych, po południu Open Stage

6.09 – podsumowanie warsztatów, wyjazd (ok godziny 13:00)

 

Zapewniamy:

dojazd na trasie Szczecin – Czarnocin – Szczecin

pełne wyżywienie

noclegi w maksymalnie 4 osobowych pokojach.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

 

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

------ DEUTSCHE VERSION ------

 

Ziel des Projekts ist die Integration unprofessioneller Zirkusgruppen, Freilichttheatern, Feuertheatern und ähnlichen Gruppen aus der Euroregion Pomerania.

 

Das Treffen ist eine Fortsetzung der vorherigen Folge, die im Januar 2020 stattfand. Wir laden sowohl die Teilnehmer des ersten Treffens als auch neue, interessierte Personen aus Organisationen, informeller und Gruppen junger Künstler ein, die an allen Formen künstlerischer Aktivitäten innerhalb des so genannten neuen Zirkus interessiert sind, darunter: Zirkus, Theater, Tanz, Akrobatik, Feuertheater. Wir zählen auf die Teilnahme von Personen aus der Region, die mit Künstlerkreisen verbunden sind, die in den Bereichen des neuen Zirkus aktiv sind und über die oben genannten Grundkenntnisse verfügen. Die Workshops werden eine interaktive Formel haben. Die von Fachleuten geführten Lehrveranstaltungsblöcke werden die Fertigkeiten und Erfahrungen der Teilnehmer ergänzen. Wir wollen, dass die Teilnehmer Einfluss auf das Programm des Workshops nehmen und deren Inhalte mitgestalten.

 

Bei der Anmeldung zum Workshop wählt jeder Teilnehmer einen der vier Workshop-Hauptblöcke aus: Theater, Musik, Luftakrobatik, Tanz. Wir werden vormittags in diesen Gruppen arbeiten.

 

Die Nachmittage werden mit einem offenen Workshop-Programm mit voller Wahlfreiheit ausgefüllt. Dabei handelt es sich um Workshops zu folgenden Bereichen: Tanz, Theater, Pantomime, Jonglieren, Stelzen, Slackline, Monozyklen, Feuertheatertechniken, Luftakrobatik, kreative Musik - und offene Gruppen, die von Ausbildern der Hauptworkshop-Blöcke geführt werden, so dass jeder, ungeachtet der Wahl des Hauptworkshops, auch andere Vorschlägen in Anspruch nehmen kann.

 

Vervollständigendes Programm: Strand und Wald, Fahrradausflüge, Diskussionsrunden an den Abenden, Segeln, Open Stage.

 

Termin: 31.08 – 6.09.2020

Ort: Schule für aktive Freizeitgestaltung FRAJDA in Czarnocin / https://frajda.com.pl/

Alter der Teilnehmer: 18 – 30 Jahre.

Teilnehmeranzahl: 25-30 Personen (je zur Hälfte Polen und Deutsche)

Die Teilnehmer müssen aus dem Gebiet der Woiwodschaft Zachodniopomorskie stammen.

 

Anmeldung durch ANMELDEFORMULAR

https://cutt.ly/Lu4bY3o

Anmeldefrist: 20.07.2020

 

WORKSHOPGRUPPEN ZUR WAHL

 

THEATERWORKSHOP

Während des Workshops werden wir an drei Elementen arbeiten: Stimme, Körper und Atem. Wir werden nach Verbindungen zwischen Atem - Stimme, Körper - Stimme, Atem - Körper suchen und wir werden entdecken, was Raum in all dem bedeutet. Jeder Teilnehmer entwickelt seinen eigenen Code für die Bühnenkommunikation mit dem Publikum. In der Gruppenarbeit werden wir uns auf das Vertrauen an Partner und die Aufmerksamkeit "hier und jetzt" konzentrieren. Wir werden uns von der Natur inspirieren lassen, die jeden von uns individuell anspricht und mit der wir alle untrennbar verbunden sind, auch wenn wir uns dessen im Alltag nicht immer bewusst sind.

 

Ausbilder: Krzysztof Gmiter - Absolventin des Instituts für Körperkultur, Tanzpädagogik an der Humanistischen Hochschule Szczecin und der Akademie für Alternatives Theater; seit 25 Jahren mit der Bühne verbunden; tritt in Theateraufführungen, Musicals, Tanzchoreographien und Performance-Aktionen auf; leitet Theaterworkshops während Festivals und Kunstprojekten in Polen und im Ausland. Seit 1999 ist er am Tanztheater Ego Vu tätig; seit 2001 leitet er das Theater 6 i PÓŁ und ist als Kulturanimateur in Gryfino tätig; seit 2005 arbeitet er auch freiberuflich. Seit 2012 ist er Vorstand des Vereins HYBADU und Mitgründer der Theaterinitiative Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna.

 

WORKSHOP FÜR LUFTAKROBATIK AERIAL SILK - VERTIKALTUCHAKROBATIK

Die Kombination von Tanz und Akrobatik, die darin besteht, Übungen auf dem in der Luft schwebenden Tuch auszuführen. Die Lehrveranstaltungen unterstützen nicht nur den Aufbau der Muskelkraft, sondern erweitern auch das Bewegungsspektrum durch Dehnung. In den Grundkursen lernen die Teilnehmer, ihren Körper besser zu verstehen und bewusst die entsprechenden Muskelpartien einzusetzen, die zur Ausführung einer bestimmten Übung benötigt werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Kurse vorbereitet, in denen die Teilnehmer an der Erstellung von Choreographien auf der Grundlage der in den Grundkursen erlernten Elemente mitarbeiten.

Natalia Mikita – Trainerin am Zirkus Zodiak und am Zodiak Aerial Dance Studio, Studentin des Erststudiums für Körperkultur an der an der Fakultät für Körperkultur und Gesundheitsförderung der Universität Szczecin, Schauspielerin im Theater Abanoia in Szczecin. Absolventin der Akademie für Alternatives Theater, des Kurses für Zirkuspädagogik Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa. Zirkus und Luft-Tanz sind ihre Leidenschaft, die sie mit großer Freude anderen beibringt.

 

MUSIK_WORKSHOPS

- Ukulele-Workshops

- Instrumentalband (Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang)

- Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts für die Show / das Konzert der Teilnehmer

- Kenntnisstand ist hier ohne Bedeutung!

 

Ausbilder: Bartłomiej Orłowski - Absolvent der Kunstakademie Szczecin (Schwerpunkt: musikalische Bildung). Gitarrist der Gruppe CHORZY in Szczecin. Lehrer, Gründer der Schule Akukulele, Verfechter der Freiheitserziehung, leidenschaftlicher Ukulele-Spieler. Mitschöpfer, Komponist, Darsteller von Live-Performances. Selbsternannter Toningenieur, Session-Musiker, Produzent vieler Tonpublikationen. In seiner Freizeit - Gleitschirmflieger.

 

TANZ-WORKSHOP

Ausgehend von Tanzimprovisation, modernen Tanztechniken, Pantomime, Augusto Boal-Spielen, Ballett, Physical Dance werden wir das suchen, was uns antreibt. Jeden Tag werden wir eine andere Energie interpretieren. In der wunderschönen Gegend eines Naturschutzgebietes und des Haffs werden wir unsere Energie von Mutter Erde finden. An einem regnerischen Tag werden wir nach unserer inneren Energie suchen. Am nächsten Tag werden wir Energie unter uns - Menschen - austauschen. Wir werden einige Szenen in die Energie des Internet stellen. Die Hauptströmung wird aus Lockerheit, Puls, Spaß, Tanzgefühl bestehen.

Ausbilder: Krzysztof Lubka – der seit Jahren mit jungen Menschen als Choreograf, Tänzer, Kulturanimateur arbeitet der Performance, Tanztheater, Wahn, Mission der Natur und einer besseren Welt miteinander kombiniert. Gründer des Tanztheaters Kiosk Ruchu

 

Zusätzliche Workshops werden geführt von:

Łukasz Kowalski – Theater Biuro Podróży aus Poznań, Schauspieler, Regisseur, Performer

Jakub Henke – Schauspieler, Journalist, Organisator von Outdoor-Veranstaltungen

Kamil Malecki – Clown, Performer, Jongleur, der an vielen Künstlerkreisen in Polen arbeitet,

Karolina Sabat – Schauspielerin vom Theater Kana Szczecin

Sabina Drag – Trainerin und Schauspielerin des Neuen Zirkus, Zirkus Zack Berlin

 

Rahmenprogramm des Workshops:

31.08 – Ankunft, Unterbringung (gegen 14:00 Uhr), Integration

1-4.09 – vormittags geschlossene Workshopgruppen, nachmittags offene Workshop-Blöcke

5.09 – Zusammenfassung der Workshopgruppen, am Nachmittag Open Stage

6.09 – Zusammenfassung der Workshops, Abreise (gegen 13:00 Uhr)

 

Wir gewehrleisten:

Transfer Szczecin – Czarnocin – Szczecin

volle Verpflegung

Unterkunft in Zimmern für maximal 4 Personen

 

Organizator:

Fundacjia Antygrawitacja

ul. Dunikowskiego 38b/20

70-123 Szczecin

facebook.com/fundacjaantygrawitacja

www.antygrawitacja.org

biuro@antygrawitacja.org

tel. +48503322780

 

Partner:

StuThe

StudentenTheater der Universität Greifswald e.V.

Poststelle Universität

17487 Greifswald

http://www.stuthe.de/

info@stuthe.de

bottom of page