top of page
logo pl white.PNG
Int6a_FMP-KPF_Logo_color_white_background-1-scaled-1.jpg

Organizator:

Fundacjia Antygrawitacja

ul. Dunikowskiego 38b/20

70-123 Szczecin

facebook.com/fundacjaantygrawitacja

www.antygrawitacja.org

biuro@antygrawitacja.org

tel. +48503322780

Partner:

Zirkus ZweiPommernhoch e.V.

Stralsunder Straße 5

17489 Greifswald

www.instagram.com/zirkuszweipommernhoch 

Współpraca: 

StuThe

StudentenTheater der Universität Greifswald e.V.

Poststelle Universität

17487 Greifswald

http://www.stuthe.de/

info@stuthe.de

logo_kolor.png
stuthe.jpg

------ DEUTSCHE VERSION UNTEN ------

"Bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom w treningu cyrkowym"

 

Projekt jest kontynuacją współpracy między Fundacją Antygrawitacja i Teatrem studenckim StuThe z Greifswaldu oraz nowym partnerem Zirkus ZweiPommernhoch e.V. Ta edycja, będąca częścią cyklu spotkań weekendowych, przynosi nową koncepcję, tym razem w formie szkolenia z zamkniętym programem o charakterze intensywnych warsztatów cyrkowych.

W ramach głównego nurtu programu tego weekendu, uczestnicy zostaną zaangażowani w szkolenie obejmujące kwestie bezpieczeństwa podczas treningów cyrkowych, przygotowania i dbania o sprzęt oraz przestrzeń pracy, zarządzania ryzykiem, konfrontacji z wypadkami i postępowania w przypadku ich zaistnienia. Uczestnicy zobowiązani będą wziąć udział w pełnym szkoleniu, a na zakończenie otrzymają certyfikat ukończenia.

Obok tego głównego nurtu, w programie znajdą się również bloki działań i treningów integracyjnych. Dodatkowo, przewidziano przestrzeń otwartą dla uczestników, którzy chcą wziąć udział w projekcie, ale nie planują uczestniczyć w głównym nurcie szkoleniowym spotkania.

 

Aby ukończyć szkolenie, należy wziąć udział w całym spotkaniu. Zapraszamy też osoby, które nie chcą/nie mogą wziąć udziału w całym szkoleniu - będzie dla Was dostępna sala na otwarty trening.

 

TAK BYŁO NA POPRZEDNICH WARSZTATACH:

Siły Antygrawitacji #9 (09.2023) - https://fb.watch/nPA6H_NhYQ/  / https://fb.watch/nPA7Kgfulq/ 

 

TERMIN: 8-11.02.2024

MIEJSCE SPOTKANIA: Cyrk Zodiak, ul. Jodłowa 25, Szczecin

Co oferujemy:

 • noclegi (dla osób spoza Szczecina),

 • wyżywienie (obiady i kolacje dla wszystkich, śniada dla osób zakwaterowanych w hostelu) - posiłki wegańskie,

 • salę, sprzęt i trenerów do realizacji otwartych warsztatów,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY (ponosisz jedynie koszt ewentualnego dojazdu do Szczecina)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/DyvnvHE3P1mEUQ6u6 

ZGŁOSZENIA ZBIERAMY DO 15.01.2024

 

OPISY SZKOLENIA I PROWADZĄCYCH

 

Szkolenie poprowadzi Julia Knaust i Nils Wollschläger - http://www.omnivolant.de/index_en.shtml 

 

"Bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom w treningu cyrkowym" koncentruje się głównie na bezpieczeństwie sprzętu i jego obsłudze.

Zakres szkolenia:

 • Przepisy dotyczące sprzętu cyrkowego

 • Koncepcje i zasady zapobiegania wypadkom

 • Podstawy wiedzy o sprzęcie

 • Podstawy obliczania sprzętu i sił

 • Założenia dotyczące obciążenia

 • Jak używać sprzętu

 • Jak dbać o sprzęt

 • Ćwiczenia praktyczne

 • sytuacja dydaktyczna

 • rozkładanie sprzętu

 • sytuacja awaryjna

 • Zagrożenia psychologiczne w cyrku

 • Wypadki

 • definicja

 • obsługa

<<<< DEUTSCHE VERSION>>>>

"Sicherheit und Unfallverhütung in der Zirkusausbildung".

 

Das Projekt ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Antigravity und dem Studententheater StuThe aus Greifswald und dem neuen Partner Zirkus ZweiPommernhoch e.V.. Diese Ausgabe in der Reihe der Wochenendveranstaltungen bringt ein neues Konzept, diesmal in Form eines Trainingskurses mit geschlossenem Programm in der Art eines intensiven Zirkusworkshops.

Im Rahmen des Hauptprogramms dieses Wochenendes werden die Teilnehmer an einer Schulung teilnehmen, die sich mit Fragen der Sicherheit beim Zirkustraining, der Vorbereitung und Pflege von Ausrüstung und Arbeitsraum, dem Risikomanagement sowie der Bewältigung von Unfällen befasst. Die Teilnehmer sind verpflichtet, an der gesamten Schulung teilzunehmen und erhalten am Ende eine Bescheinigung über die Teilnahme.

Zusätzlich zu diesem Hauptteil wird das Programm auch Blöcke mit integrativen Aktivitäten und Schulungen umfassen. Darüber hinaus wird es einen offenen Bereich für Teilnehmer geben, die zwar teilnehmen möchten, aber nicht vorhaben, an der Hauptschulung der Tagung teilzunehmen.

 

Um die Ausbildung abzuschließen, müssen Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen. Auch Personen, die nicht an der gesamten Fortbildung teilnehmen wollen/können, sind willkommen - es wird ein Raum für eine offene Fortbildung zur Verfügung stehen.

 

 

SO WAR ES BEI FRÜHEREN WORKSHOPS:

Kräfte der Antigravitation #9 (09.2023) - https://fb.watch/nPA6H_NhYQ/  / https://fb.watch/nPA7Kgfulq/ 

 

DATUM: 8-11.02.202

TREFFPUNKT: Zirkus Zodiak, Jodłowa-Straße 25, Stettin

TEILNEHMER: 18+, Gruppe max. 20 Personen

Was wir anbieten:

 • Thematisches Workshop-Programm,

 • Unterkunft (für Teilnehmer von außerhalb von Szczecin),

 • Verpflegung (Mittag- und Abendessen für alle, Frühstück für diejenigen, die

 

DIE TEILNAHME AN DEM PROJEKT IST KOSTENLOS (Sie zahlen nur die Kosten für die Anreise nach Stettin)

 

BEWERBUNGSFORMULAR: https://forms.gle/DyvnvHE3P1mEUQ6u6 

BEWERBUNGEN WERDEN BIS ZUM 15.01.2024 ANGENOMMEN.

 

BESCHREIBUNG DES KURSES

 

Das Training wird von Julia Knaust und Nils Wollschläger geleitet - http://www.omnivolant.de/index_en.shtml 

"Sicherheit und Unfallverhütung in der Zirkusausbildung" konzentriert sich hauptsächlich auf die Sicherheit der Ausrüstung und die Handhabung.

 

Umfang der Schulung:

 • Vorschriften für Zirkusausrüstung

 • Konzepte und Grundsätze der Unfallverhütung

 • Grundlagen der Gerätekunde

 • Grundlagen der Geräte- und Kraftberechnung

 • Lastannahmen

 • Umgang mit der Ausrüstung

 • Pflege der Ausrüstung

 • Praktische Übungen

 • Unterrichtssituation

 • Einrichten der Ausrüstung

 • Notfallsituation

 • Psychologische Gefahren im Zirkus

 • Unfälle

 • Definition von

 • Umgang mit

bottom of page