top of page
Int5a_Programmlogo_mit_EU-500x92.jpg

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Organizator:

Fundacjia Antygrawitacja

ul. Dunikowskiego 38b/20

70-123 Szczecin

facebook.com/fundacjaantygrawitacja

www.antygrawitacja.org

biuro@antygrawitacja.org

tel. +48503322780

Partner:

StuThe

StudentenTheater der Universität Greifswald e.V.

Poststelle Universität

17487 Greifswald

http://www.stuthe.de/

info@stuthe.de

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MELDEFORMULAR

logo_kolor.png
stuthe.jpg

--->>>Deutsche Version unten!<<<---

Polsko - niemieckie warsztaty startują po raz trzeci, tym razem w nowej formule online.

Siły Antygrawitacji #3 to wyjątkowe przedsięwzięcie w regionie, zaprojektowane dla amatorskich społeczności artystycznych pogranicza polsko - niemieckiego. W ramach projektu powołujemy 4 amatorskie grupy robocze, które pod okiem profesjonalistów będą uczestniczyć w zajęciach cyrkowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych, zgłębiając tajniki wybranej dyscypliny artystycznej i pracując nad przygotowaniem i nagraniem finałowych etiud.
Praca grup warsztatowych odbywać się będzie w formie czterech regularnych spotkań online na platformie Zoom, uzupełnianych pracą własną uczestników oraz zajęciami dodatkowymi w formie pracowni i wykładów.

Przy zgłoszeniu na warsztaty, uczestnik wybiera jedną z grup roboczych: teatr, muzyka, cyrk lub taniec. Zajęcia w grupach będą odbywać się będą co dwa tygodnie w okresie od 9 marca do 22 kwietnia(szczegółowy opis grup i harmonogram zajęć znajdziesz dalej!).

Cykl warsztatów i spotkań zakończy wydarzenie finałowe - prezentacja etiud, które nie będą jednak zwyczajne i nie odbędą się na tradycyjnej scenie. Przy wsparciu instruktorów i mentorów projektu zostaną przedstawione publiczności w formule online - w ramach Wirtualnego Festiwalu Sił Antygrawitacji, który będzie miał miejsce na początku maja 2021.

Start: 9 marca, 17:00
Miejsce: Wszystkie zajęcia warsztatowe, pracownie i wykłady odbywają się na platformie Zoom.
Wiek uczestników: 16+, do projektu zapraszamy uczestników z Polski i z Niemiec.

Zgłoszenia: Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przez formularz

Termin zgłoszeń: 7 marca 2021

Grupy warsztatowe (do wyboru):

TEATR

Teatralny zapis przeżyć z czasu pandemii niczym dziennik pokładowy na stacji badawczej gdzieś w odległym kosmosie. Przedmiotem pracy twórczej uczestników będą indywidualne spostrzeżenia i odczucia z ostatnich miesięcy. Stworzymy wielogłos emocjonalny w formie video, będący zapisem z izolacji, z mieszkania, z wewnętrznego kosmosu każdego z nas.

Prowadzący grupę: Krzysztof Gmiter
Od 25 lat związany ze sceną teatralną i taneczną; jako aktor i tancerz współpracował m.in z Teatrem Novogo Fronta (Czechy), Teatrem ANU i Teatrem UBS (Niemcy) czy szczecińskim Teatrem Kana W latach 1999-2016 tancerz Teatru Tańca Ego Vu; od 2001 roku reżyser Teatru 6 i PÓŁ oraz instruktor teatralny w Gryfińskim Domu Kultur, prowadził warsztaty teatralne podczas wielu międzynarodowych projektów artystycznych w Polsce i Europie.

Spotkania : 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, zawsze o 20:00

CYRK

Kręcisz i chcesz, aby kręciło się dalej? Warsztaty cyrkowe pozwolą zdobyć lub rozwinąć bazę posiadanych umiejętności związanych z żonglerką oraz dziedziną zwaną Flow Art's, skupiającą się wokół rekwizytów ogniowych. Szykuj kije, poje, wachlarze, maczugi i kręć z nami.

Prowadzący grupę: Kamil Malecki
Performer, żongler, klaun, pedagog cyrku. Twórca spektakli oraz działacz kulturowy na terenie Pomorza Zachodniego. Stypendysta Ministra Kultury z 2019 roku oraz uczestnik projektu „Teatr Sztuka Społeczna” wspierająca liderów i edukatorów teatralnych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem kulturowym. Aktualnie związany z DK 13 Muz w Szczecinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stepnicy oraz Fundacją Antygrawitacją, właściciel firmy Kamil Żongler.

Spotkania: 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, zawsze o 17:00

MUZYKA

Spróbujemy swoich sił w improwizacji muzycznej, poznamy jej formy i możliwości ekspresji. Poznamy podstawowe funkcje programu do nagrywania muzyki i materiału filmowego, dzięki któremu stworzymy kreatywne nagrania audio i video.

Prowadzący grupę: Tomasz Kubik
Zawodowo zajmuje się tworzeniem muzyki i klaunadą. Od 10 lat realizuje Teatr Obrazu, który współtworzy z Danielem Strzelczykiem. Nagrywał i koncertował m.in. z zespołami Pogodno Indios Bravos, Abradab. Fascynacja muzyką improwizowaną zaowocowała współpracą Mikołajem Trzaską i Joanną Bronisławską. Tworzy muzykę do własnych przedstawień, jak i realizacji teatralnych i telewizyjnych min. Karoliny Gołębiowskiej, Adama Ptaszyńskiego.

Spotkania: 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, zawsze o 18:00

TANIEC

Czy można walczyć sztuką? Czy tańcem można naprawić świat? Podczas warsztatów zmierzymy się z problemami JA w świecie, będziemy poszukiwać odpowiedniej przestrzeni do artystycznej dyskusji w naszych miastach, a także bezpiecznej przestrzeni ekspresji w nas samych.

Prowadzący grupę: Krzysztof Lubka
Tancerz, choreograf, performer, animator kultury. Pracuje jako instruktor taneczny, potrafi wydobyć taniec z każdego, bez względu na wiek, umiejętności, doświadczenie. Twórca, reżyser, choreograf i tancerz Kiosku Ruchu, dyrektor artystyczny festiwalu Tańca Współczesnego Nieważkości, współpracował m.in. z rosyjskim teatrem Akhe, Komuną Warszawa czy Teatrem Kana.

Spotkania: 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, zawsze o 19:00
-----------------------------
Uzupełnieniem pracy w grupach warsztatowych będą:

Otwarte pracownie - otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych koncentrujące się na rozwijaniu konkretnych umiejętności i technik artystycznych (np. akrobatyka powietrzna, emisja głosu)

Wykłady gościnne - otwarte spotkania w formie webinariów połączone z panelami dyskusyjnymi podejmujące problematykę m.in. współczesnego teatru, sztuk performatywnych w świecie online czy współpracy międzykulturowej w zakresie realizacji działań artystycznych

Terminy i tematy warsztatów i webinariów wkrótce.

Warsztaty są elementem projektu: Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne pt.: Siły Antygrawitacji #3 - edycja on-line

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

---DEUTSCHE VERSION---

Zum dritten Mal starten polnisch-deutsche Workshops, diesmal in einer neuen Online-Formel.

Die Antigravitationskräfte #3 ist ein einzigartiges Projekt in der Region, das für Amateur-Künstlergemeinschaften des polnisch-deutschen Berührungsgebietes konzipiert wurde. Im Rahmen des Projekts richten wir 4 Amateurarbeitsgruppen ein, die unter der Aufsicht von Fachleuten an Zirkus-, Theater-, Musik- und Tanzkursen teilnehmen, die Geheimnisse der ausgewählten künstlerischen Disziplin erforschen und an der Vorbereitung und Aufnahme der letzten Etüden arbeiten.

Die Arbeit der Workshopgruppen erfolgt in Form von vier regelmäßigen Online-Meetings auf der Zoom-Plattform, ergänzt durch die eigene Arbeit der Teilnehmer und zusätzliche Kurse in Form von Workshops und Vorträgen.
Bei der Anmeldung zum Workshop wählt der Teilnehmer eine der Arbeitsgruppen: Theater, Musik, Zirkus oder Tanz. Der Unterricht in Gruppen findet alle zwei Wochen im Zeitraum von 9.03 bis 22.04 statt (eine detaillierte Beschreibung der Gruppen und des Stundenplans finden Sie unten!).

Die Reihe von Workshops und Treffen endet mit der Abschlussveranstaltung - einer Präsentation von Etüden, die jedoch nicht gewöhnlich sind und nicht auf einer traditionellen Bühne stattfindet. Mit Unterstützung der Ausbilder und Mentoren wird das Projekt in einer Online-Formel der Öffentlichkeit vorgestellt - im Rahmen des virtuellen Festivals der Antigravitationskräfte, das Anfang Mai 2021 stattfinden wird.

Termine: Ab dem 9. März, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Alle Workshops, Studios und Vorträge finden auf der Zoom-Plattform statt.

Alter der Teilnehmer: 16+, wir laden Teilnehmer aus Polen und Deutschland ein.

Bewerbung: Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Die Anzahl der Plätze in den Workshops ist begrenzt und die Reihenfolge der Anmeldungen ist entscheidend.

Anmeldungen über das Formular: https://forms.gle/3j9TwUExV1AvpLpe6

Anmeldungsschluss: 7. März 2021

----------------
Workshopgruppen (zur Auswahl):

THEATER

Eine theatralische Aufzeichnung von Erfahrungen aus der Zeit einer Pandemie wie ein Protokoll an Bord einer Forschungsstation irgendwo im entfernten Kosmos. Gegenstand der kreativen Arbeit der Teilnehmer sind individuelle Beobachtungen und Gefühle der letzten Monate. Wir werden eine emotionale Polyphonie in Form eines Videos erstellen, das die Isolation, die Wohnung und den inneren Kosmos eines jeden von uns aufzeichnet.

Gruppenleiter: Krzysztof Gmiter
Seit 25 Jahren mit der Theater- und Tanzszene verbunden; als Schauspieler und Tänzer arbeitete er unter anderem mit dem Novogo Fronta Theater (Tschechische Republik), ANU Theater und UBS Theater (Deutschland) sowie Szczeciński- Kana Theater zusammen. Von 1999 bis 2016 war er Tänzer des Ego Vu Tanztheater; seit 2001 leitet er als Direktor von Teatr 6 i PÓŁ und Theaterlehrer im Gryfiński-Haus der Kulturen Theaterworkshops bei vielen internationalen Kunstprojekten in Polen und Europa.

Treffen : 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, immer um 20:00

ZIRKUS

UPDATE! The circus group is already full!  Circus lovers who haven't signed up yet - we recommend you to chose another group or to sign up to a reserve list. 

Drehen Sie sich herum und möchten, dass es sich weiter dreht? In Zirkus-Workshops können Sie den Umfang von besessenen Fähigkeiten im Zusammenhang mit Jonglieren und dem als Flow Art's bekannten Bereich mit Schwerpunkt auf Feuerrequisiten erlangen oder entwickeln. Bereiten Sie Stöcke, Poi, Fächer, Keulen vor und drehen Sie sich mit uns herum. Der Unterricht findet in statt.

Gruppenleiter: Kamil Malecki
Performer, Jongleur, Clown, Zirkuspädagoge. Schöpfer von Performances und Kulturaktivist in Westpommern. Stipendiat des Kulturministers im Jahr 2019 und Teilnehmer des Projekts "Teatr Sztuka Społeczna (Theater- Sozialkunst)", das Theaterleiter und Edukatoren bei der Arbeit mit Menschen unterstützt, die von kultureller Ausgrenzung bedroht sind. Derzeit verbunden mit DK 13 Muz in Szczecin, dem Städtischen Kulturzentrum in Stepnica und der Antygrawitacja-Stiftung, Inhaber der Firma Kamil Żongler.

Treffen : 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, immer um 17:00

MUSIK

Wir werden uns an der musikalischen Improvisation versuchen, wir werden ihre Formen und Ausdrucksmöglichkeiten kennenlernen. Wir werden die Grundfunktionen des Programms zur Aufnahme von Musik und Filmmaterial kennenlernen, dank derer wir kreative Audio- und Videoaufnahmen erstellen können werden.

Gruppenleiter: Tomasz Kubik
Er ist professionell an der Schaffung von Musik und Clown-Performance beteiligt. Seit 10 Jahren schöpft er das Teatr Obrazu (Bildtheater), das er gemeinsam mit Daniel Strzelczyk kreiert. Er hat unter anderem mit Bands Pogodno Indios Bravos, Abradab Musikaufnahmen gemacht und Konzerte gegeben. Die Faszination für improvisierte Musik führte zur Zusammenarbeit mit Mikołaj Trzaska und Joanna Bronisławska. Er schafft Musik für seine eigenen Auftritte sowie für Theater- und Fernsehproduktionen, unter anderem von Karolina Gołębiowska, Adam Ptaszyński.

Treffen : 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, immer um 18:00

TANZEN

Kann man unter Verwendung von Kunst kämpfen? Kann man die Welt durch Tanz reparieren? Während der Workshops werden wir uns den Problemen von ICH in der Welt stellen, wir werden nach einem geeigneten Raum für künstlerische Diskussionen in unseren Städten sowie nach einem sicheren Ausdrucksraum in uns selbst suchen.

Gruppenleiter: Krzysztof Lubka
Tänzer, Choreograf, Performer, Kulturanimator. Er arbeitet als Tanzlehrer, er ist in der Lage, den Tanz aus jedem herauszubringen, unabhängig vom Alter, Fähigkeiten und Erfahrung. Der Schöpfer, Regisseur, Choreograf und Tänzer von Kiosk Ruchu (Zeitungskiosk), künstlerischer Leiter von Festiwal Tańca Współczesnego Nieważkość )(Festival des modernen Tanzes-Schwerlosigkeit) , hat mit dem russischen Akhe-Theater, Komuna Warszawa und dem Kana-Theater zusammengearbeitet.

Treffen : 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, immer um 19:00

---------------------------------

Die Arbeit in Workshopgruppen wird ergänzt durch:
Offene Studios - offene Treffen für alle Interessierten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung spezifischer künstlerischer Fähigkeiten und Techniken (z. B. Luftakrobatik, Sprachemission)
Gast-vorträge - offene Treffen in Form von Webinaren kombiniert mit Diskussionsrunden zu Themen wie zeitgenössisches Theater, darstellende Kunst in der Online-Welt oder interkulturelle Zusammenarbeit im Bereich künstlerischer Aktivitäten.

bottom of page