top of page
proj_PL_wh.jpg
Int5a_Programmlogo_mit_EU-500x92.jpg

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Organizator:

Fundacjia Antygrawitacja

ul. Dunikowskiego 38b/20

70-123 Szczecin

facebook.com/fundacjaantygrawitacja

www.antygrawitacja.org

biuro@antygrawitacja.org

tel. +48503322780

Partner:

StuThe

StudentenTheater der Universität Greifswald e.V.

Poststelle Universität

17487 Greifswald

http://www.stuthe.de/

info@stuthe.de

Logo PNWM PION RGB (do internetu) (z dop
logo_kolor.png
stuthe.jpg

------ DEUTSCHE VERSION UNTEN ------

Celem projektu jest integracja środowisk nieprofesjonalnych grup cyrkowych, teatrów plenerowych, teatrów ognia i podobnych z obszaru Euroregionu Pomerania.

Spotkanie jest kontynuacją poprzednich edycji, które odbywają się od stycznia 2020 roku. Zapraszamy zarówno uczestników poprzednich spotkań, jak i nowe, chętne osoby z organizacji, grupy nieformalnych i indywidualnych młodych artystów zainteresowanych wszelkimi formami artystycznych działań mieszczących się w ramach tzw. nowego cyrku, obejmującego: cyrk, teatr, taniec, akrobatykę, teatr ognia. Liczymy na udział osób z regionu, związanych ze środowiskami artystycznymi, działającymi w dziedzinach nowego cyrku, posiadającymi podstawowe ww. umiejętności. Warsztaty będą miały interaktywną formułę. Prowadzone przez profesjonalistów bloki zajęć uzupełnią umiejętności i doświadczenie uczestników. Chcemy, aby uczestnicy mieli wpływ na program warsztatów i współtworzyli ich treść.

Pod okiem trenerów i reżysera w trakcie spotkania będziemy pracować w trzech grupach tematycznych, a finałem ten pracy będzie widowisko plenerowe – na które zaprosimy publiczność w przedostatni dzień spotkania.


Będą to:
- Grupa Teatralna – przygotowująca cześć tematyczno – fabularną
- Grupa Cyrkowo – akrobatyczna – przygotowująca cześć widowiskową
-Grupa Muzyczna – realizująca muzykę na żywo dla pozostałych etiud widowiska

Popołudnia wypełni program otwartych warsztatów z pełną dowolnością wyborów. Będą to warsztaty z zakresu: żonglerki, szczudeł, slack line, monocykli, technik teatru ognia, akrobatyki powietrznej, muzyki kreatywnej.
Program uzupełniający: spotkania integracyjne, żaglówki

Termin: 05-11.09.2021
Miejsce: Stare Kaleńsko
Wiek uczestników: 18 – 30 lat.
Ilość uczestników: 25-30 osób (pół na pół Polacy i Niemcy)
Uczestnicy muszą być z obszarów euroregionu Pomerania
Udział w całym spotkaniu jest darmowy (uczestnicy pokrywają koszt dojazdu do Szczecina)

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Termin zgłoszeń: 15.08.2022

Zapewniamy:
- pełne wyżywienie,
- noclegi w maksymalnie 4 osobowych pokojach,

 

------ DEUTSCHE VERSION ------

 

Ziel des Projekts ist die Integration unprofessioneller Zirkusgruppen, Freilichttheatern, Feuertheatern und ähnlichen Gruppen aus der Euroregion Pomerania.

Das Treffen ist eine Fortsetzung der vorherigen Ausgaben, die seit Januar 2020 stattgefunden haben. Wir laden sowohl die Teilnehmer der vorherigen Treffen ein, als auch neue, bereitwillige Menschen aus Organisationen, informellen Gruppen und einzelne junge Künstler, die an allen Formen künstlerischer Aktivitäten interessiert sind, die in den sogenannten neuen Zirkus interessiert sind, darunter: Zirkus, Theater, Tanz, Akrobatik, Feuertheater. Wir zählen auf die Teilnahme von Personen aus der Region, die mit Künstlerkreisen verbunden sind, die in den Bereichen des neuen Zirkus aktiv sind und über die oben genannten Grundkenntnisse verfügen. Die Workshops werden eine interaktive Formel haben. Die von Fachleuten geführten Lehrveranstaltungsblöcke werden die Fertigkeiten und Erfahrungen der Teilnehmer ergänzen. Wir wollen, dass die Teilnehmer Einfluss auf das Programm des Workshops nehmen und deren Inhalte mitgestalten.

Unter der Aufsicht von Trainern und Regisseur werden wir während des Treffens in drei thematischen Gruppen arbeiten, und das Finale dieser Arbeit wird eine Outdoor-Performance sein - zu der wir das Publikum am vorletzten Tag des Treffens einladen werden.


Diese werden sein:
Die Theatergruppe - Vorbereitung des thematischen und des Handlungsteils
Die Zirkus-Akrobatik-Gruppe, die die Show vorbereitet
Musikgruppe - macht Live-Musik für die restlichen Etüden der Show

Die Nachmittage werden mit einem Programm von offenen Workshops mit voller Wahlfreiheit gefüllt. Dazu gehören Workshops in Jonglage, Stelzenlauf, Slackline, Monozyklen, Feuertheatertechniken, Luftakrobatik und kreativer Musik.
Ergänzungsprogramm: Integrationstreffen, Segeln

Datum: 05-11.09.2022
Ort:  Stare Kaleńsko
Alter der Teilnehmer: 18 - 30 Jahre.
Anzahl der Teilnehmer: 25-30 Personen (halb polnisch und halb deutsch)
Die Teilnehmer müssen aus der Euroregion Pomerania kommen
Die Teilnahme an der gesamten Tagung ist kostenlos (Teilnehmer tragen die Kosten für die Anreise nach Stettin)

Anmeldung über das REGISTRIERUNGSFORMULAR 
Bewerbungsfrist: 15.08.2022

Wir bieten:
- Vollpension,
- Unterkunft in Zimmern für bis zu 4 Personen.

bottom of page